Fjärrvärme

Farfar och barnbarn läser tillsammans.

Miljövänligt och prisvärt

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. I dag är drygt 1 000 av Karlskogas villor anslutna till fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvaliteten snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras värmen från en central anläggning med avancerad reningsutrustning och kvalificerad personal. I Karlskoga produceras värmen vid kraftvärmeverket i Björkborn. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner oftast inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Priset är fast ett år i taget, oavsett tillgång och efterfrågan. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Minskad klimatpåverkan

När fjärrvärme och fjärrkyla ersätter el och olja för värme och kyla i bostäder och lokaler minskar utsläppen av koldioxid. Tack vare fjärrvärmebranschens omställning har koldioxidutsläppen minskat med miljontals ton.

Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.


Uppdaterad den: 10 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.