Vill du bli microproducent?

Innan du bestämmer dig  så är det mycket att tänka på och du måste kontakta ditt elnätsbolag i god tid.

Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får och kan anslutas till nätet. Elnätsföretaget måste bland annat kunna garantera säkerheten i nätet eftersom det finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

Vi vill särskilt betona att;

 • Elnätsföretaget måste kontaktas innan installation påbörjas.
 • Produkterna ska vara CE-märkta.
 • Installationsarbetet är behörighetskrävande.

Mer information om vilka säkerhetskrav och regler som gäller finns på elsäkerhetsverkets hemsida där det också går att hämta hem en hel del nyttigt informationsmaterial.

Länk till Elsäkerhetsverket  (sökord: solcell, solel mm)

Har du andra funderingar eller känner att du behöver stöd gällande detta så kontakta oss gärna för mer information och diskussion. Lättast når du oss via mail på info@karlskogaenergi.se eller telefon 0586-750 100.

Här följer en checklista på vad som kan vara värt att tänka på innan du bestämmer dig samt information om vem som ansvarar för vad.

 • Kontakta elnätsföretaget i ett tidigt skede. (kund)
 • Storlek på anläggningen så att du inte kommer över din förbrukning på årsbasis (kund)
 • När tar du ut din förbrukning, analys via timvärden (elnätsbolag/kund)
 • Grov uppskattning av kostnader och möjliga intäkter (kund - kalkyl över hela den beräknade livslängden)
 • Stöd till solceller; mer information hittar du hos Energimyndigheten (regeringen). (kund)
  - Investeringsstöd
  - ROT-avdrag
  - Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet
 • Skuggning på del av tak kontra system för hantering av detta (kund/tillverkare)
 • Värdet av leverantörens garantier (leverantör/kund)
 • Värdet av såld och sparad kWh på längre sikt när det blir fler och fler som producerar d v s vid överskott av el på marknaden (kund)
 • Utseendet ihop med övrigt på fastigheten (kund)
 • Återbertalningstid (kund)
 • Livslängd på alla ingående delar (leverantör)
 • Sälja elöverskottet (elhandelsbolag)
 • Elektromagnetisk kompabilitet (Elsäkerhetsverket)
 • Värdet av miljönyttan och omställningen ihop med elbil etc (kund)
 • För- och färdiganmälan till nätbolaget (behörig installatör)
 • Byte av elmätare (elnätsföretaget)
 • Optimal lutning på tak, tak i söderläge etc (kund)
 • Momsregistrering (Skatteverket)
 • Elcertifikat (Energimyndigheten)
 • Jämför olika paneler och leverantörer (kund)
 • Nyckeltal: kostnadeni kronor per producerad kWh (kund)
 • Kombination med energilagring på sikt (kund)
 • Går det att ta vara på spillvärme för att sänka behovet av uppvärmning i fastigheten (kund)
 • När ska investeringen ske för att vara optimal i och med den allt snabbare utvecklingen och förändringen av marknaden. (kund)
 • Sök information via internet. (kund)
 • Produkterna CE-märkta. (tillverkaren)
 • Evnetuellt bygglov (kommunen)

Både Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten har konstaterat att många tycker att det är krångliga regler och svårt att få en överblick och har därför lanserat en portal med samlad information för den som är intresserad av att läsa mer om el från solceller och att vara microproducent. 

Läs mer på Solelportalen


Uppdaterad den: 5 sep 2018
 • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.