Vad får jag göra själv?

Om du har nödvändig kännedom får du montera:

- stickproppar
- skarvuttag
- apparatuttag
- lampproppar
- lamphållare
- sladdströmbrytare

och byta:

- proppar
- strömbrytare
- vägguttag
- lamputtag

Du får alltså byta, INTE ändra eller utöka.

All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag etc får enbart göras av behörig installatör.

Viktigt att veta: felaktig montering medför livsfara och brandrisk.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.