Prislista

Prislistan gäller från 2019-01-01
Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %.
Beloppen är avrundade.

För arkiv över tidigare års prislistor klicka på det gula ankaret till höger ovan.

Högspänning

Specifikation

Avgift

Exkl. moms Inkl. moms

Rörlig nätavgift, öre per kWh

4,40 5,50
Fast nätavgift, kronor per år 15 600 19 500
Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten,
kronor per år.
2 477 3 096
Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket kronor per år  750 936
Nätövervakningsavgift, kronor per år 600 750
Abonnemangsavgift, kronor per kW och år  212 265
Uttagsavgift / effektavgift, kronor per kW och år  300 375

Effektavgiften preliminärfaktureras under året. Avstämning sker sedan efter årets slut. Avgiften beräknas på det högsta månadsvärdet under perioden januari-mars och november-december.

Länk till högspänningsavtal

Lågspänning, effekt

Specifikation
Säkring större än 63A. Under månaden uttagen högsta effekt.

Avgift

Exkl.moms

Inkl.moms

Rörlig nätavgift, öre per kWh

7,20 9,00
Fast nätavgift, kronor per år 9 280 11 600
Effektavgift, kr/kW (jan-dec) 38,00 47,50
Effektavgift hög, kr/kW (jan-mars, nov-dec) 52,00 65,00

Länk till information om månadsavstämning

Räknesnurra för lågspänning effekt-kunder

Länk till införande av effekttariff för flera kunder

Normaltariff N1, lägenhet

 

Specifikation

Avgift

Exkl.moms

Inkl.moms
Rörlig nätavgift, öre per kWh 13,60 17,00
Fast nätavgift, kronor per år 1 336 1 670

Normaltariff N3, rörlig nätavgift

Specifikation Avgift

Exkl.moms

Inkl.moms
Huvudsäkring, 16 - 200 A, öre per kWh 13,60 17,00

Normaltariff N3, fast nätavgift

Specifikation

Avgift, kronor per år

 Exkl.moms

Inkl.moms
Huvudsäkring, 16 A 3 100 3 875
Huvudsäkring, 20 A  4 616 5 770
Huvudsäkring, 25 A  6 568 8 210
Huvudsäkring, 35 A 9 992 12 490
Huvudsäkring, 50 A 14 152 17 690
Huvudsäkring, 63 A 17 852 22 315
Huvudsäkring, 80 A- 200 A ersätts av lågspänning effektavgift. Se mer information under priser Lågspänning, effekt ovan.  

Länk till information om Lantbrukstaxa och dess upphörande

Gemensamma avgifter för lågspänning 

Specifikation Avgift, kronor per år
Exkl. moms Inkl. moms
Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten 45,00 56,25
Elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket 9,50 11,88
Nätövervakningsavgift

3,00

3,75

Omvandling från säkringsstorlek till effekt

Säkring (A) Effekt (kW)
16 10
20 13
25 17
35 23
50 33
63 42
80 53
100 67
125 83
160 107
200 133

Uppdaterad den: 28 jan 2019
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.