Övervakningsplan

Den som har nätkoncession är sedan den 1 juli 2005, enligt 3 kap 17 § ellagen, skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan och skicka in en årlig rapport om åtgärder enligt den till tillsynsmyndigheten.

Vår övervakningsansvarige är koncernens VD, Sebastian Cabander.

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att de agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Länk till rapport om övervakningsplan


Uppdaterad den: 9 apr 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.