Olovlig kraftavledning - strömstöld

All den ström som används måste någon betala för. När strömmen på olika sätt används utan att registreras av elmätaren betecknas det som olovlig kraftavledning, det vill säga strömstöld. I Karlskogas elnät förekommer det att ström förbrukas av strömtjuvar utan att de betalar. Det innebär att alla de andra kunderna solidariskt får dela även på den kostnaden.

Karlskoga Elnät, liksom nästa alla andra nätbolag i Sverige, har som policy att rapportera samtliga misstänkta fall av olovlig kraftavledning. Våra mätarmontörer har blivit instruerade att vara uppmärksamma på sabotage och annan åverkan på våra elmätare och vår mätutrustning. Elnätspersonalen som i sin dagliga arbetsrutin besöker kundanläggningar har skyldighet att rapportera alla misstänkta brottsfall. Dessa lämnas till polisutredning och eventuellt åtal och kan leda till straff på upp till fyra års fängelse om det bedöms som grovt.

Strömstölder har länge varit svåra att upptäcka men tack vare den nya tekniken med våra fjärravlästa elmätare är det idag betydligt lättare.

Typer av brott som räknas som strömstöld

  • Ändring av avtalad passdel och användning av högre  säkring än avtalat.
  • Bruten plombering och säkring återsatt i samband med att frånkoppling skett efter bristande betalning.
  • Avledning med ingrepp före mätning.
  • Ingrepp i mätaren.
  • Övrig påverkan på utrustningen.

Fel på mätaren?

Tror du att något är fel på mätaren, om exempelvis fakturorna är ovanligt höga eller låga, anmäl detta till vår kundtjänst på telefon 0586-750 100.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.