Konsumenträtt

Vi på Karlskoga Energi & Miljö vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför tycker vi att det är viktigt att du hör av dig om vi har gjort något fel eller om våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar.

Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill du framföra klagomål så är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på telefonnummer 0586-750 100 eller per mail till info@karlskogaenergi.se. Vi finns här för att svara på dina frågor och ta emot dina synpunkter.

Rådgivning

Om du har framfört klagomål till oss och inte blir nöjd med vår respons så finns det opartiska rådgivare som kan göra en bedömning av ärendet. Då hör du av dig till kommunens konsumentrådgivare Marianne Stenström, telefon 0586-615 60 eller energi- och klimatrådgivare Pär Palonen, telefon 0586-617 10.

Prövning av ärende

Är du missnöjd med beslutet från oss och vill få ditt ärende prövat så kan du vända dig till:

 • Energimarknadsinspektionen
  En tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut kan du kontakta dem för att pröva ärendet.
 • Allmänna reklamationsnämnden 
  Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Därför är det bäst att först prata med kommunens konsumentrådgivare, som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.
 • Allmän domstol (tingsrätt)
  Om en part inte följer Allmänna reklammationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.
 • Ellagen
  Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren i Ellagen. För att föra det lättare för dig har vi lyft ut konsumentens rättigheter i Ellagen. Läs mer om konsumenternas rättigheter  

Uppdaterad den: 12 maj 2016
 • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.