Hur byter jag säkring?

Säkringar skyddar mot farlig el. När säkringen går har man undvikit en farlig ström eller brandrisk. Säkringen smälter på grund av kortslutning eller överbelastning. Den är den svagaste länken i ledningen.

Att byta säkring är ofarligt om du gör så här:

När en säkring går, lossnar en signalpärla. Det händer ibland att signalpärlan inte faller ner utan sitter kvar i säkringen.
Skruva ur säkringshuven och se till att säkringen följer med inne i huven. Ta ur säkringen och skaka ur signalpärlan.
Sätt in en ny propp i propphuven. Proppens signalpärla skall ha samma färg som passdelen. Om en propp går onormalt ofta kontakta en elinstallatör. Det kan bero på överbelastning. Det är då med all säkerhet för många apparater kopplade på den ledningen.

Du får INTE sätta i en starkare säkring. En elinstallatör MÅSTE först undersöka vad som är fel.

Desto starkare en säkring är desto tjockare är metallspetsen. I gruppcentralen finns det passdelar med hål, som passar i storlek för varje säkringsstyrka. En starkare säkring passar därför inte i ett hål avsett för en svagare.

Viktigt att veta: försök ALDRIG att "laga" en säkring. Det är straffbart och blir det eldsvåda kan det dessutom bli problem med försäkringen.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.