Frågor och svar

Vad är nätavgift?

Alla kunder betalar en avgift för att vara ansluten till nätet, nätavgift. När du ansluter en fastighet till elnätet betalar du dessutom en anslutningsavgift.

Nätavgiften baseras på den kostnad som ditt lokala elnätsföretag har för elöverföringen. Avgifterna kan skilja mellan olika företag. Skillnaden beror på bland annat ledningslängd, geografi och markförhållanden som är av stor betydelse för vad det kostar att driva nätet. Förutom kostnader för bland annat drift och underhåll ingår även de kostnader som de lokala elnätsföretagen har för att vara anslutna till region- och stamnätet samt för alla elförluster i nätet.

Nätavgiften innehåller dessutom vissa myndighetsavgifter som nätägarna är skyldiga att betala. Myndighetsavgifterna bidrar till att finansiera de statliga verksamheterna för elsäkerhet och elberedskap samt Energimarknadsinspektionens övervakning av det svenska elnätsmonopolet.

Fast och rörlig del

De flesta elnätsföretag tar ut avgifter som innehåller både en fast del (abonnemangsavgift) och en rörlig del (elöverföringsavgift). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med förbrukningen (öre/kWh). Fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen varierar mellan elnätsföretagen.

Som småhuskund kan du påverka både den fasta och den rörliga delen av nätavgiften. Du kan sänka din fasta avgift genom att byta till en lägre säkring. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och att du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och TV samtidigt. Istället får du sprida ut användningen.

För den majoritet av elnätskunder som har en rörlig avgift finns även en möjlighet att sänka elförbrukningen och därigenom minska den rörliga kostnaden för nätet.

Hur ansluts jag till elnätet?

Vid nyanläggning anlitar du behörig elinstallatör som kontaktar Karlskoga Energi & Miljö.

Hur vet jag vilken huvudsäkring jag har?

Du kan på ett enkelt sätt kolla det genom att titta baktill på säkringen och se färgmarkeringen.

Har jag rätt mätarsäkring?

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är förstås ungefärliga. Om du har elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater påverkar det behovet av storlek på säkring.

16A Energiförbrukning 0-25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 11 kW.
20A Energiförbrukning 20 000-35 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 14 kW.
25A Energiförbrukning 30 000-50 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 17 kW.

Mindre säkring: tror du att du klarar dig med en lägre huvudsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre säkring utan att byta passdel. Passdelen bestämmer vilken största säkringsstorlek du kan använda och får betala för. Det är bara en behörig elektriker som får byta passdel. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring måste du anlita en behörig elektriker som byter ut passdelen. Elektrikern ska anmäla till oss att ändringen är utförd.

Höja säkringen: om du istället behöver höja säkringen måste du kontakta en behörig elektriker. Då får aldrig sätta i en större säkring på egen hand. Om du exempelsvis ska höja från 25A till 35A måste elektrikern först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss.

Mätarsäkringsbyte: byte av mätarsäkring kan ske i enbostadshus. Arbetet måste utföras av behörig elektriker och ska anmälas till Karlskoga Energi & Miljö på blanketten För- och färdiganmälan. Byte kan även utföras av Karlskoga Elnät. För prisuppgifter kontakta kundtjänst på telefon 0586-750 100. Byte av säkring får endast ske en gång under en tolvmånadersperiod.

Vad är avbrottsgaranti?

Så här fungerar avbrottsgarantin. Vi lovar dig att vid ett oplanerat elavbrott på vårt nät åtgärdas felet inom tolv timmar efter anmälan. Om vi mot förmodan inte klarar detta utgår ersättning med 12,5% av den årliga årsavgiften, dock lägst 800 kronor.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd 

Läs mer om avbrottsersättning i samband med elavbrott

Garanti?

Garanti gäller inte vid force majeure, till exempel vid naturkatastrof eller krig.

Vad gör jag om jag får strömavbrott?

Är hela bostaden strömlös? Kolla även om grannen är utan ström, lyser exempelvis lamporna i fönstret?

Kontrollera alla säkringarna, även huvudsäkringarna. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ och se om den löser ut igen. Om den gör det slå från alla säkringar i centralen. Har du moderna säkringar med "vippa" så slår du från genom att föra ned "vippan". Har du gängsäkringar, d v s proppar med huv, slår du från genom att skruva ur säkringen med hjälp av huven. När alla säkringar i centralen är frånslagna återställs jordfelsbrytaren. Går den då att återställa kan man, genom att slå till eller skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren åter löser ut, lista ut vilken säkringsgrupp som är "skyldig" till jordfelet. På detta sätt kan man få igång större delen av sin anläggning i väntan på hjälp av auktoriserad installatör eller rent av lista ut vilken utrustning som orsakar jordfelet. Om jordfelsbrytaren, trots att alla säkringsgrupper är frånslagna, fortfarande inte går att återställa så bör du kontakta auktoriserad installatör. 

Om du inte hittar något fel hemma hos dig, gör du felanmälan till vår driftcentral på telefon 0586-750 200.

Vid större strömavbrott meddelas också störningsinformation via lokalradion. Lyssna på lokalradion för mer information (glöm inte batterier till radion).

Meddelar ni när underhåll av nätet sker?

För att minska risken för framtida strömavbrott måste vi ibland stänga av strömmen för planerade underhåll. När detta sker inom ditt område får du alltid informaton om det i god tid.

Hur får jag reda på var elledningen finns när jag ska gräva på tomten?

Vi erbjuder gratis kabelanvisning inom hela vårt distributionsområde. Ni bör ringa och beställa minst två dagar innan ni ska börja utföra grävjobbet. Läs mer om kabelanvisning

KABELANVISNING - telefon 0586-750 100

FELANMÄLAN - vår servicetelefon 0586-750 200  


Uppdaterad den: 19 okt 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.