Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser om avbrottsersättning vid elavbrott som varar längre än 12 timmar. Du kan också ha rätt till skadestånd om du drabbas av skada i samband med elavbrottet.

Alla kunder som är anslutna till Karlskoga Elnät och som drabbas av sammanhängande strömavbrott som varar längre än 12 timmar har rätt till avbrottsersättning.

Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar och sedan försvinner igen så räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott.

Är elen tillbaka mer än två timmar så räknas det som ett nytt avbrott om strömmen försvinner igen.

Om du drabbas av skada i samband med strömavbrottet kan du ha rätt till skadestånd. Även rätten till skadestånd är reglerad enligt ellagen.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd

Ytterligare information

Kontakta vår kundtjänst på telefon 0586-750 100 eller mail info@karlskogaenergi.se för ytterligare information samt för att ansöka om ersättning.

Vägledning och möjlighet till prövning

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas kan du som elanvändare vända dig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklammationsnämnden eller till allmän domstol. Gå direkt till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå


Uppdaterad den: 26 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.