Anvisad elleverantör och anvisat elpris

Elnätsföretaget är enligt ellagen skyldig att ha avtal med en anvisningsleverantör som tar ansvar för att tillhandahålla elprisavtal till en elanvändare som inte valt elhandelsföretag.

Anvisningsleverantör hos Karlskoga Elnät AB är Karlskoga Energi & Miljö AB.

Anvisat avtal innebär att du inte har gjort ett aktivt val och har därför anvisats en elleverantör av nätägaren Karlskoga Elnät AB och fått ett anvisat elpris av elleverantöreren.

Du kan få ett förmånligare pris genom att teckna avtal (fast eller rörligt) med anvisningsleverantören Karlskoga Energi & Miljö AB, som du kontaktar genom e-post info@karlskogaenergi.se eller telefon 0586-750 100 eller så kan du också fritt byta till en annan elleverantör.

Ellagens bestämmelser om byte av elleverantör innebär att du kan byta elleverantör när som helst i månaden. Du gör det genom att kontakta den elleverantör du vill byta till som sedan kontaktar oss för genomförande av bytet. Bytet kommer att genomföras 14 dagar efter att den elleverantör du valt kontaktat oss.

När elnätsföretaget anvisar ett elhandelsföretag ska elnätsföretaget utan dröjsmål informera elanvändaren om vilket elhandelsföretag som har anvisats honom/henne, innebörden av anvisningen, ellagens bestämmelser om byte av elhandelsföretag samt från vilket datum detta gäller.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.