Elnät

El bara finns där, lika naturligt som vi kan andas in luft och att solen finns. Även om vi inte alltid ser solen så finns den där. Likaså el, som kommer till oss i våra hem. Var vi än bor så kan vi tända en lampa när skymningen faller, koka mat på spisen och värma upp bostaden.

Ordet energi, som el benämns, kan fritt översättas till "inre kraft". Det är inte lätt att med några ord ge en enkel förklaring eller entydig definition på begreppet, men man kan säga att energi är omvandling från en form till en annan.

Av energin som produceras i Sverige kommer en del från kärnkraften. Men den största delen kommer från vattenkraften. Den producerade energin transporteras vidare till alla kommuner via stora ledningar i luften.

Energin transporteras sedan inom kommunen via högspänningsnät med nätstationer och lågspänningsnät med servisledning in till fastigheten. Servissäkringen är slutänden på servisledningen inne i fastigheten. Sedan sker fördelningen inne i fastigheten. Inom tätorten märker vi som regel inte av ledningarna eftersom allt finns nedgrävt. Det är sådant som bara finns och fungerar. Det är först när du vrider på strömbrytaren och inget händer som du börjar fundera hur?

Energin är en färskvara och den kan inte läggas i ett lager. I ett och samma ögonblick som den används produceras den.


Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.