Vill du sälja din överskottsel?

Som microproducent kan du sälja den energi som du inte själv använder till oss.

För att vi ska kunna köpa din överskottsproducerade el behöver du:

  • Inneha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsbolag. Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63 A och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får högst vara 43,5 kW.
  • Vara elhandelskund hos Karlskoga Energi & Miljö AB gällande din förbrukning. Teckna elhandelsavtal på vår hemsida eller ring kundservice på telefon 0586-750 100. Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Från den 1 januari 2017 gäller nya regler för momsbefrielse. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida. Länk till Skatteverket.

Din ersättning blir enligt NordPools månadsspotpris som förändras från månad till månad.

Ersättning per kWh exklusive moms
(Prisområde SE3)
Januari 2019 55,8 öre

Uppdaterad den: 5 feb 2019
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.