Välj en avtalsform som passar dig

Förvaltat, rörligt eller fast elpris? Här kan du läsa om skillnaderna.

Karlskoga Klok - ett förvaltat elpris
Ett förvaltat elpris innebär att du överlåter till oss att köpa in el till dig när marknadspriset är lågt. Vi säkrar upp den mängd el du behöver för framtiden.
Läs mer om Karlskoga Klok

Karlskoga Rörligt - ett pris som följer elmarknaden
Vårt avtal med rörligt elpris saknar bindningstid och gäller tills vidare.
Läs mer om rörligt elpris

Karlskoga Fast - ett pris som du binder för en period
Du binder ditt elpris för en specifik period. Priset ligger sedan fast under hela avtalsperioden.
Läs mer om fast elpris


Uppdaterad den: 6 dec 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.