Vad händer om jag inte väljer?

Om du inte väljer en elleverantör får du automatiskt en anvisad leverantör.

Elnätsägaren

Alla bostäder i Sverige, som är uppkopplade mot elnätet, har en anvisad elnätsleverantör som ser till att elen kommer fram.

Karlskoga Elnät AB, som ingår i koncernen Karlskoga Energi & Miljö, har ansvar för elnätet i Karlskoga. Det är till Karlskoga Elnät som alla Karlskogabor betalar sin elnätsavgift.

Elleverantören

Till elleverantören betalar du för den el som du gör av med och du kan själv välja vilken typ av elavtal du vill ha och hos vilken elleverantör du vill handla.

Om du inte väljer någon elleverantör så får du automatiskt en anvisad elleverantör och hos oss är det Karlskoga Energi & Miljö AB som är den leverantören. Det innebär alltså att om du inte väljer någon elleverantör så får du Karlskoga Energi & Miljö AB som elleverantör och priser blir ett anvisat rörligt elpris. Det rörliga priset är i genomsnitt det billigaste elpriset när man ser det över en längre tid jämfört med de annars dyrare och vanliga anvisningspriserna som finns på marknaden.

Uppsägningstiden är 15 dagar förutom om du väljer någon av våra produkter, då kan du få dem redan nästa dag.


Uppdaterad den: 10 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.