Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får från våra kunder när det gäller elhandel.

Vad innebär det att enbart sälja grön el?

Det innebär att all el vi köper in kommer från förnyelsebara källor.

Vilket elavtal ska man välja?

Fast eller rörligt elpris? Ett- eller treårsavtal? Ja alternativen är många och det finns tyvärr inget enkelt svar.

Generellt så brukar man säga att ett rörligt elpris är billigast i längden. Orsaken är att du som elkund får ta hela den risk som vi som elleverantör annars får ta. Rörliga elpriser baseras på NordPools spotpriser som ofta svänger ganska kraftigt. Risken du tar är att priset under vissa månader kan bli väldigt högt, tyvärr brukar det oftast hända när förbrukningen är som högst.

Med ett fast pris så har du ett avtal med elleverantören om att denna ska leverera el till dig till ett viss pris mätt i öre/kWh. Det enda som påverkar din elkostnad är hur mycket du förbrukar. För elleverantören finns ett antal riskfaktorer med fastprisavtal, framför allt att kundens förbrukning avviker från den uppskattade. I Sverige värmer vi i stor utsträckning våra hus med el i någon form; direktverkande el, elpannor, värmeväxlare etc. En kall vinter stiger därmed elförbrukningen i hela landet och om du förbrukar mer än elleverantören har uppskattat så måste elleverantören köpa den extra elen på spotmarknaden. Och eftersom elförbrukningen är hög så är också spotpriset högt. Det är bland annat den risken som du får betala för om du tecknar ett fastprisavtal.

Avtal med fast pris

Hur lång tid ska man binda sitt elavtal på? Att binda på en längre tid innebär en trygghet eftersom man vet vad elen kommer att kosta under den tiden. Man riskerar också att binda sitt elpris till ett förhållandevis högt pris, omvänt så är det såklart trevligt om man lyckas binda när priserna är låga. Tidigare så har fastprisavtalen varit något billigare på våren men det har inte varit så de senaste åren så det går inte att ge någon generell rekommendation om man man ska binda sitt fasta elpris.

Samma sak gäller avtalslängden, det är svårt att pricka rätt och binda när det är som billigast och med ett långt avtal får man leva länge med sitt misstag om man prickade fel. En sak man kan säga generellt om elpriserna är att det inte blir billgare i längden och därför kan ett längre avtal löna sig på sikt. Men som sagt, ingen vet.

Kom också ihåg att det alltid går att bryta ett avtal om man vill teckna ett nytt. Det kostar så klart en slant, hur mycket är olika från bolag till bolag. Om man vill chansa på ett långt avtal kan det därför vara värt att kontrollera vad det kostar att bryta avtalet. Hos oss på Karlskoga Energi & Miljö kostar det 500 kronor i administrativ kostnad, samt att ersättning beräknas utifrån den uppskattade förbrukningen för resterande del av avtalsperioden, att bryta ett elavtal.

Avtal med rörligt elpris

Det spelar egentligen ingen roll när på året man binder ett rörligt elpris. Det man avtalar med elbolaget är hur stort påslaget ska vara på spotpriset.

Några tumregler om att välja elavtal

Välj rörligt elpris om du har marginaler i din privatekonomi för att klara av månader med höga elkostnader.

Välj avtal med fast elpris om du vill veta vad elen kommer att kosta. Även med ett fastprisavtal kommer din månadskostnad att variera eftersom elförbrukningen varierar månad för månad.

Om du tänker välja ett rörligt elpris så finns det ingen anledning att vänta.

Kontrollera vad det kostar att bryta ditt nya elavtal, om det skulle bli aktuellt.

Vad ingår i ett rörligt elpris?

Det rörliga elpriset baseras på elbörsen NordPools spotpris. Spotpriset varierar från månad till månad och därmed förändras också det rörliga elpriset varje månad. Det man som kund förhandlar fram är ett påslag på spotpriset. I Karlskoga Energi & Miljös priser är elcertifikatskostnaden inkluderad.

Cirkeldiagram vad ingår i elpriset

Vad händer med mitt elavtal vid flytt?

Att flytta är ett av få giltiga skäl att bryta ett elavtal utan avgift. Du kan alltså teckna ett avtal på bunden tid, även om du vet att du kommer att flytta under avtalsperioden.

Vad är ett anvisat elpris?

När du flyttar in i Karlskogas nätområde och inte själv gör ett aktivt val av elhandelsbolag blir du anvisad Karlskoga Energi & Miljö AB som elleverantör. Du får då ett anvisningsavtal med Karlskoga Energi & Miljös rörliga elpris som är det mest förmånliga priset på marknaden i dagsläget om man ser det över en längre tid. Läs mer om rörligt elpris

Om du hellre vill teckna ett fastprisavtal med Karlskoga Energi & Miljö kan du göra din beställning via beställningsformuläret eller ringa till oss på telefon 0586-750 100. Länk till beställningsformuläret

Du som har ett anvisat rörligt pris kan även byta till valfri elleverantör när som helst i månaden. Du gör det genom att kontakta den elleverantör du vill byta till som sedan kontaktar oss för att genomföra bytet. Bytet kommer då att kunna genomföras 14 dagar efter att den elleverantör som du valt har kontaktat oss.

Vad är spotpris?

Den mesta av den el vi förbrukar i Sverige handlas på den nordiska elbörsen NordPool. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan ökar stiger priset och om tillgången ökar så sjunker det. Majoriteten av Sveriges elkunder kan inte köpa sitt el per timme utan vi handlar på ett genomsnittspris för månaden.

Vad består elpriset av?

Utöver dina elnäts- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms.

Energiskatten skiljer sig inom Sverige medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Vem reglerar priserna för el?

Elhandel är en konkurrensutsatt verksamhet. Det innebär att det inte är någon myndighet som reglerar elleverantörernas priser. Elleverantörerna erbjuder de avtal som elkunderna efterfrågar. Elpriset styrs av utbud och efterfrågan på elmarknaden. I Norden är börsen för el NordPool Spot, klicka här för att komma till deras hemsida.

Det finns redan el dit jag ska flytta, måste jag ändå teckna ett elavtal?

Om du inte tecknar ett elavtal så har du ett anvisat elpris hos den anvisade elleverantör som på lång sikt alltid är det dyraste alternativet. Genom att teckna ett elavtal kan du få ett förmånligare pris.

Vad måste jag göra när jag flyttar ur en bostad?

Du måste kontakta vår kundtjänst för att anmäla din flytt. Anmälan ska ske senast 30 dagar innan du flyttar ut.

Ditt avtal bryts vid flytt. Men om du vill flytta med ditt avtal till den nya adressen så går det bra, men då behöver du kontakta oss.

Elnätsavgift

Elnätsavgiften är det pris du betalar till Karlskoga Elnät. Det är de som överför elen åt dig från den elleverantör som du köper din el från. Elnätsavgiften består av en fast del och en rörlig del.

Vad måste jag göra när jag flyttar till en ny bostad?

När du flyttar in på din nya adress måste du kontakta nätägaren, Karlskoga Elnät AB via vår kundtjänst, för att skaffa ett abonnemang på elnätet. Du måste även välja ett elbolag för att få ett avtal om leverans av el. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Om du inte tecknar ett avtal kommer du att få ett anvisat avtal med rörligt elpris. Det rörliga priset är det med förmånliga priset på marknaden i dagsläget om man ser det över en längre tid.

Vad händer om jag inte väljer någon elleverantör?

Om du inte tecknar ett avtal med någon elleverantör så kommer du att få ett anvisat elpris, hos oss är det detsamma som rörligt pris. 

Vad är elcertifikat?

Elcerifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska gynna elproduktion från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Elbolagen är skyldiga att köpa ett visst antal elcertifikat. I våra avtal ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset.

Varför betalar jag moms på energiskatten?

Enligt lag måste moms betalas även på energiskatten. Energiskatten är en så kallad punktskatt och är momsbelagd. Bensinskatten är en annan sådan punktskatt.

Hur byter jag elleverantör?

Enklaste sättet att byta elleverantör är att beställa hos den leverantör du vill ha. Tänk på att du kan få den nya elleverantören tidigast 14 dagar efter din beställning.

Kostar det att byta elleverantör?

Nej, det kostar inget att byta elleverantör. Kontrollera när ditt nuvarande avtal går ut. Om du säger upp ett tidsbestämt avtal i förväg kan du vara tvungen att betala en avgift till elleverantören.

Kan jag säga upp mitt elavtal med elleverantören?

Uppsägningstiden framgår av avtalsvillkoren för ditt avtal. Om du till exempel tecknat ett avtal om Fast pris 3 år och vill säga upp det avtalet efter ett år så får du som kund oftast betala en avgift till ellevarantören, enligt de särskilda produktvillkoren.

Kan elleverantören begära en depositionsavgift?

Ja, elleverantören har rätt att begära en depositionsavgift när du tecknar ett avtal. Men bara om det finns anledning att tro, efter kreditprövning, att du kommer att ha svårt att betala för elen.

Depositionsavgiften får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar fyra månaders avgifter för elleveransen. Om kunden skött sina betalningar under sex månader efter deposition ska elhandelsföretaget betala tillbaka depositionsavgiften till kunden.

Kan jag köpa el från vilken elleverantör som helst oavsett var jag bor?

Ja, de flesta elleverantörer säljer el till dig oavsett var du bor och då kan du välja vilken elleverantör som helst av dessa.

Observera dock att vissa elleverantörer har olika priser till olika områden i Sverige, så kallade elområden. Vår försäljning är främst fokuserad till Karlskoga med omnejd, men vi säger inte nej till någon som väljer oss och bor utanför detta område.

Vad händer om min elleverantör skulle sluta sälja el eller gå i konkurs?

Om din elleverantör av något skäl upphör att existera kommer du att få en ny anvisningsleverantör av ditt elnätsföretag. Du har sedan möjlighet att byta från den nya elleverantören till vilken leverantör du vill.

Sverige delas in i fyra elområdet, vad betyder det?

Elområden infördes i Sverige den 1 november 2011. Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät delade som en följd av detta in Sverige i fyra elområden till den nordiska elbörsen med verkan från den 1 november 2011.

Sverige delas upp i fyra prisområden och Karlskoga ligger i prisområde 3.

Karta över prisområden för elhandel


Uppdaterad den: 12 jan 2017
  • Dela

Lär dig mer om el

Svensk Energi har tagit fram en sajt där du kan läsa mer om el. Elen finns överallt i våra liv och här kan du lära dig mer om varför el är så viktigt.

Länk till elsajten

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.