Produktionsanläggningen

Biogasbolaget har en produktionsanläggning som är placerad intill Mosseruds återvinningsanläggning i Gottebol, cirka 4 km från Karlskoga tätort.

Anläggningen är en samrötningsanläggning där matavfall, energigrödor och naturgödsel används som råvaror för produktion av biogas. Anläggningens kapacitet är 48 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel återförs till odlingsmarkerna.

Biogas

Biogas är en del av ett naturligt kretslopp. Biogas bildas vid nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Gasen bildas spontant i naturen i form av sumpgas, eller under kontrollerade former i en rötkammare. Vid biogasproduktion tar vi tillvara på till exempel avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin, vilket blir en slags återvinning. I processen utvinner vi även biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket. Eftersom biogasen är en förnybar energiform har den en viktig del i det hållbara samhället.

Biogasens miljönytta

Vid förbränning orsakar biogas avsevärt mindre miljöfarliga utsläpp än bensin och diesel. Utsläpp av kväveoxider, sotpartiklar och giftiga kolväten är kraftigt reducerade när en bil körs på biogas jämfört med bensin och diesel.

Kommuninvånarna

Som kommuninvånare bidrar du till produktionen av biogas genom att källsortera ditt matavfall. Källsorterat matavfall från Karlskoga, Örebro, Kumla, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg, Hällefors och Karlstad används som råvara i biogas-produktionen.

Lantbrukarna

Lantbruken är en viktig del av biogasens kretslopp. Lantbrukarna levererar energigröda och gödsel till anläggningen och återför biogödsel till åkermarkerna.


Uppdaterad den: 19 feb 2019
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.