Om biogasbolaget

Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen och har tack vare lokal produktion och det breda utbudet av råvaror många fördelar.

Användningen av fordonsgas i Sverige har ökat starkt de senaste åren och förväntas ha en fortsatt god tillväxt. Behovet av fordonsgas i regionen är stort och det finns ett behov av ökad utbyggnad av både produktion och tankstationer.

Deltar i samverkansprojekt

Biogasbolaget i Mellansverige AB deltar i ett nationellt samverkansprojekt, "Projekt nationell biogasstrategi". Syftet med projektet är bland annat att öka kunskapen på marknaden om biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden.

Projektet drivs av Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft.

Här kan du läsa mer om projektet


Uppdaterad den: 25 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.