Om biogas

  • Biogas är ett förnybart bränsle som huvudsakligen består av metangas vilket framställs genom rötning av restprodukter som till exempel matavfall.
  • För produktion av biogas kan kommunens matavfall och lokala grödor utnyttjas och man slipper därför långa transporter.
  • En personbil kan köra nästan 4 km på den biogas som produceras från matavfallet i den bruna påsen om påsen antas väga 2 kg.
  • 5 kg matavfall kan ge bränske för att åka nästan en mil med en personbil.
  • Varje svensk ger i genomsnitt upphov till 81 kg matavfall per år.
  • Biogas är bättre för miljön än bensin då det är ett förnyelsebart drivmedel som inte har någon påverkan på växthuseffekten. Det blir också betydligt mindre farliga utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid med mera när man kör på biogas.

Biogasens många nyttor för samhället

Mer fakta om biogas hittar du här.

 


Uppdaterad den: 17 okt 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.