Hos oss tankar du 100 % biogas

När du tankar biogas hos oss på Biogasbolaget får alltid 100 % förnybar biogas i tanken.

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsbegrepp för biogas och naturgas. Skillnaden dem emellan är att biogasen är förnybar medan naturgasen har ett fossilt ursprung.

Vi har 100 % biogas

Miljöskälen är avgörande för oss så vill poängtera att vi inte blandar in någon naturgas i vår fordonsgas. Den består av 100 % förnybar biogas.

Så här går det till

Biogasen produceras av inkommande matavfall, gräs och gödsel som levereras till olika mottagningshallar i processbyggnaden. Matavfallet förbehandlas, vilket innebär att det krossas och separeras från icke organiskt material. Matavfallet och gödsel blandas sedan i en lagringstank utanför processbyggnaden och återförs in i byggnaden där det värms upp i tre tankar, för att förhindra bakteriell smitta.

Efter uppvärmningen pumpas materialet in i rötkamrarna där metangasen bildas. Gasen från rötkamrarna går via en gasklocka ovanpå biogödsellagret till uppgraderingsanläggningen som "tvättar" gasen från andra ämnen än metan. När gasen tvättats och innehåller nästan bara metan tryckhöjs den för att kunna säljas som fordonsgas i tankstationen.

Biogasprocessen

Tankställen för din Biogasbil finns på www.gasbilen.se


 


Uppdaterad den: 25 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.