Frågor och svar

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som gäller biogas.

Vad är biogas?

Biogas är en energikälla som kan användas som bränsle till bilar och bussar.

Biogasen är förnybar och släpper nästan inte ut någon koldioxid alls. Så till skillnad mot bensin och diesel bidrar biogasen inte till en ökad växthuseffekt.

Hur mycket biogas kan anläggningen i Karlskoga producera?

När vår anläggning går för fullt kommer den producera 5 miljoner normal kubikmeter biogas per år vilket motsvarar cirka 5 miljoner liter bensin.

Får man ut något mer än biogas ur anläggningen?

Förutom biogas så får vi även 90 000 ton biogödsel per år ur anläggningen som våra lantbrukare kan sprida på sin åkermark. Biogödsel är mer näringsrikt än naturgödsel och kan även ersätta konstgödsel

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett samlingsbegrepp för biogas och naturgas. Skillnaden dem emellan är att biogasen är förnybar medan naturgasen har ett fossilt ursprung.

Miljöskälen är avgörande för oss så vi blandar inte in någon naturgas i vår fordonsgas utan den består av 100 % förnybar biogas.

Fordonsgas som tankas i gasbilar består av komprimerad metangas. Det är i naturen en vanligt förekommande gas, bland annt så kommer utsläpp av metangas både från havsbottnar och boskap. För att kunna användas som bränsle måste energitätheten öka, gasen komprimeras därför.

Hur stor del är biogas respektive naturgas på våra tankställen?

Vi erbjuder 100% biogas på våra tankställen

Vad räknas som matavfall?

  • Matrester av kött, fisk, frukt, ägg, grönsaker, ost, mjöl, ris och pasta
  • Kött- och fiskben, fiskrens samt skaldjursrester
  • Frukt-, ägg- och grönsaksskal
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Kaffe- och te sump samt kaffe- och tefilter
  • Hushållspapper och servetter
  • Popcorn, godis och choklad

Hur separerar man ut matavfallet?

Varje hushåll har speciella matavfallspåsar och en specialanpassad plastbehållare att placera matavfallspåsen i.

Separering sker i två fraktioner
- matavfall (läggs i brunt avfallskärl)
- övrigt hushållsavfall (läggs i grönt avfallskärl)

Hur går rötningen till?

1) Matavfallet förbehandlas, (krossas och separeras från icke organiskt material).

2) Matavfall och gödsel blandas i en lagringstank utanför processbyggnaden och återförs in i byggnaden där det värms upp i tre tankar, (hygienisering) för att förhindra bakteriell smitta som tex salmonella.

3) Efter uppvärmning i tankarna pumpas materialet in i rötkamrarna. Nu tillförs även gräset. Rötkamrarna kan liknas vid en komagen där mikroorganismer bryter ned avfallet och det bildas biogas. Det tar 30-40 dygn för biogasen att bildas i rötkamrarna som håller 37 grader Celsius.

4) Biogödsel bildas av resterna, det material som blir kvar i rötkammaren efter rötningen. Det förs ut till en lagringstank

  • där en transportör hämtar det och ger det till bönderna som
  • sprider ut det på sina åkrar. 

5) Från rötkammaren går gasen via en ballong (gasklocka) vidare till en egen anläggningsdel som ”tvättar” gasen från ämnen, andra än metan.

6) Efter att gasen blivit tvättad trycks den upp till tankstationen eller till flak som transporterar gasen vidare till andra tankstationer.

Hur långt kommer man på 1000 bananskal?

1000 stycken bananskal ger biogas till nästan 10 mils körning.

Vad kommer biogas ifrån?

Vi tillverkar vår egen biogas i vår anläggning i Karlskoga. Vår biogas bildas av matavfall, gödsel och gräs. Gödsel och gräs får vi från våra lokala bönder och matavfallet kommer från Karlskogas och närliggande kommuners invånare. 

Vad är drivmedelsekvivalent? 

För att jämföra fordonsgaspriset med övriga drivmedel måste du ta hänsyn till att 1 kg fordonsgas innehåller mer energi än 1 liter bensin eller 1 liter diesel. Energimässigt motsvarar 1 kg fordonsgas ca 1,5 liter bensin respektive ca 1,3 liter diesel. Om du vill jämföra priserna måste du därför dela gaspriset med 1,5 för bensin eller med 1,3 för jämförelse mot diesel. 

Vad händer om jag glömmer att koppla loss munstycket innan jag kör iväg?

Då finns det risk att munstycke, slang eller i värsta fall dispenser går sönder. Du blir ersättningsskyldig på ett belopp som motsvarar skadornas omfattning. 

Hur säkra är gastankarna vid en kollision?

Gastankarna måste uppfylla samma krockkrav som bensin- och dieselbilar. Tankarna ligger skyddade och är gjorda för att klara en krock. Vid räddning efter en avkörning gäller samma regler som för bensin- och dieselfordon.
Se Ny Tekniks artikel här.

Varför får man inte använda komposterbara plastpåsar till matavfallet? 

Komposterbara plastpåsar eller bioplastpåsar får inte användas i vår biogasanläggning eftersom bioplasten beter sig som vanlig plast och blir till långa ”trådar” som fastnar i maskineriet. Dessa påsar bryts inte ner lika snabbt som matavfallet, vilket ställer till stora problem för biogasproduktionen. Dessutom riskerara vi att få plast i biogödseln genom att använda dessa påsar. Det är orsaken till att man inte får använda komposterbara plastpåsar i vår anläggning utan enbart de bruna papperspåsarna som vi tillhandahåller.

Varför använder andra kommuner komposterbara plastpåsar?

I vissa kommuner tillåter man bioplastpåsar för matavfall då man avlägsnar plasten i ett förbehandlingssteg innan rötningen. Den möjligheten har inte vi och därför fungerar dessa påsar inte hos oss.

Vad gör jag åt problem med blöta påsar och lukt?

För att undvika lukt och påsar som blir blöta och går sönder så ska du alltid använd den påshållare som hör till våra påsar. Den hjälper till att hålla påsen torr och blir den ändå blöt så kan du lägga en bit äggkartong, tidningspapper eller hushållspapper i botten. Ett bra knep är annars att ta dubbla påsar. Det är också viktigt att byta påse ofta, minst var tredje dag även om den inte blivit full.


Uppdaterad den: 2 nov 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.