Biogasbolagets styrelse

Biogasbolaget är samägt av Karlskoga Energi & Miljö AB och Kumbro AB (Örebro och Kumla kommuner). I styrelsen finns representanter från respektive ägare.

Lars Johansson, styrelseordförande och ordinarie ledamot
Pia Renman, vice ordförande och ordinarie ledamot

Peter Lilja, ordinarie ledamot
Andreas Getzman, ordinarie ledamot
Dan-Åke Moberg, ordinarie ledamot
Dan-Åke Widenberg, ordinarie ledamot

Roger Andersson, suppleant
Leif Lundell, suppleant

Sebastian Cabander, verkställande direktör

Organisationsnr: 556819-1141


Uppdaterad den: 16 jun 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.