Vi stödjer lokal biodling

Bin gör livsviktiga insatser för ekosystemet. Därför har vi valt att samarbeta med en lokal biodlare och bidra till att antalet kupor i Karlskoga ökar.

Tyvärr är binas framtid hotad av klimatförändringar och bekämpningsmedel. Alla insatser för deras fortlevnad är viktiga och därför samarbetar vi med den lokala biodlaren Beauty and the bees. Följ rapporter om samarbetet genom våra inlägg på Facebook.

Svärmning

Svärmningen är ett naturligt sätt för bina att föröka sig och bilda nya samhällen på nya platser. I samband med svärmningen kläcks en ny drottning, och på så sätt blir det två samhällen av ett. Denna förökning är viktig för honungsbiets fortlevnad eftersom inte alla samhällen överlever vintern.

Här kan du se en film om hur man samlar ihop de svärmande bina till en ny kupa.

 

 
Drottningen

Drottningen är bisamhällets enda könsmogna hona. Arbetsbin är också honor men de är sterila. Hanarna kallas för drönare.

Det som avgör om en hona ska bli drottning eller ej är vilken föda hon får som larv.

En varm och solig dag flyger hon ut för att para sig med ungefär 10 drönare. På mellan 10-40 meters höjd möts de, och efter akten (som inte tar mer än 5 sekunder) så flyger drottningen vidare medan drönaren faller död till marken. Därefter kan drottningen lägga hundratusentals ägg per år i några år. Hon kan styra könet hos äggen hon lägger; befruktade ägg blir arbetsbin, och obefruktade ägg blir drönare. 

Under våren och sommar kan en välmående drottning lägga 2000 ägg per dag - mer än sin egen kroppsvikt i ägg!

Hon är ständigt omgiven av arbetsbin som matar och putsar henne så att hon kan koncentrera sig på sin uppgift.

Till skillnad från arbetsbin kan en drottning sticka flera gånger utan att dö. 

Om ett bisamhälle förlorar sin drottning så odlar de fram en ny genom att ge speciell föda till larven.

Bipollen

Nu är bina i full fart och samlar nektar och pollen från olika växter. Krokus, vitsippa, sälg, och hassel besöker de gärna i april.

Visste du att pollen är ett riktigt ”superfood” som innehåller högre halter av vitaminer och mineraler än frukt och grönt? När bina samlar pollen och nektar i fickor i sina ben bildas klumpar som kallas bipollen.

Pollenklumparna får olika färg beroende på vilka växter bina har besökt.

Bipollen har en antioxiderande effekt och är perfekt föda åt binas yngel. Det innehåller en massa nyttigheter och kan användas som kosttillskott för oss människor.

Här är en film som berättar mer om bipollen.

 

 

 


Uppdaterad den: 27 apr 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.