Undantag i avfallshanteringen

Om du till exempel behöver ansöka om uppehåll i avfallshämtningen eller vill byta storlek på kärl så finns information och blanketter för detta och mera att hämta här.

I vissa fall kan Karlskoga Energi & Miljö AB bevilja uppehåll i avfallshämtning samt latrin- och/eller slamtömning. Ansökan görs på vår blankett. Länk till blanketten uppehåll från sophämtning och/eller latrin- och slamtömning. Läs mer nedan.

Total befrielse från avfallshämtning samt latrin- och/eller slamtömning för bebodd fastighet skall alltid hanteras av Miljökontoret  Gå direkt till Miljökontoret.

Nedan kan du läsa om hur du gör för att ansöka om;

  • Uppehåll
  • Hemkompostering av matavfall
  • Delning av sopkärl
  • Delning av sopkärl vid fritidshus
  • Glesare hämtning av slam
  • Byte av storlek på sopkärl

Uppehåll kan beviljas om fastighet inte används under en längre sammanhängande tid om minst fyra månader. Anledningen kan vara renovering, försäljning eller att kund är bortrest. För uppehåll av slamtömning är tiden minst ett år. Uppehåll beviljas för högst ett år i taget.

Hemkompostering kan du ansöka om hos oss. Vi åker alltid ut och gör en inspektion av ditt kompostkärl. En bekräftelse av beviljad ansökan skickas per post och anpassning av avgiften görs till gällande avgift enligt vår prislista. Länk till ansökan om överenskommelse kompostering.

Delning kan ske med granne eller med "sig själv" i de fall kunden äger två intilliggande fastigheter. En bekräftelse av beviljad ansökan skickas per post och anpassning av avgiften görs till gällande avgift enligt vår prislista. Du gör din ansökan på blanketten Länk till ansökan om överenskommelse gemensam sopbehållare.

Delning fritidshus. Om du har ett fritidshus i ett fritidshusområde är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0586-750 100 för mer information om delning för fritidshus.

Glesare hämtning av slam (vartannat år) kan du ansöka om hos oss på Karlskoga Energi & Miljö AB om fastigheten står tom under längre tid (minst ett år) eller om det är ett BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten, ej WC). Bekräftelse av beviljad ansökan skickas per post och anpassning av avgift görs till gällande avgift enligt vår prislista. I övrigt ska ansökan alltid göras hos Miljökontoret. Gå direkt till Miljökontoret.

Byte av storlek på sopkärl ansöks inte via blankett. Ring eller maila vår kundtjänst, telefon 0586-750 100, info@karlskogaenergi.se. Tillgängliga storlekar framgår av vår prislista. Användning av andra kärl beviljas inte. Anpassning av avgift när kärlet är utbytt, ingen bekräftelse sänds.


Uppdaterad den: 25 maj 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.