Slambrunnstömning

Vi på Karlskoga Energi & Miljö tömmer din slambrunn och vi hoppas att du är nöjd med hur arbetet utförs.

För att tömningen ska fungera så smidigt som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt är det vissa saker som det är bra att tänka på. Det handlar bland annat om uppställningsplatsen, om vägen till brunnen och om brunnslocket.

Om du behöver en extra tömning så går det bra att ringa oss och beställa en sådan. Tänk på att ringa i god tid för vid akuta tömningar tar vi ut en högre kostnad.

För att tömningen ska fungera så smidigt som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt är följande saker bra att tänka på:

  • Bilen behöver en uppställningsplats som ligger högst 10 meter från slambrunnen. Om platsen ligger längre bort än 10 meter för slangdragning tillkommer en extra kostnad. För brunnar som är installerade före 2016-10-01 gäller 20 meter.
  • Vägen till uppställningsplatsen ska vara minst tre meter bred och ha tre och en halv meter fri höjd. Dessutom behöver den vara av lastbilsstandard, det vill säga klara axeltrycket från en lastad slambil som väger cirka tio ton.
  • Sughöjden får aldrig överstiga sex meter.
  • Om brunnen inte är synlig från uppställningsplatsen behöver den märkas ut.
  • Kontrollera att brunnen inte är övervuxen eller övertäckt så det blir svårt att utföra tömningen.
  • Om det finns fler brunnar på gården ska de märkas tydligt för att undvika sammanblandning.
  • För att inte vår personal ska få arbetsskador får brunnslocket inte väga mer än 25 kilo. Det ska dessutom kunna öppnas av en person utan särskilda verktyg. Från och med 2017-10-01 får lock och manlucka väga max 15 kilo. Om locket är konstruerat så att det lätt kan dras åt sidan är maxvikten 35 kilo.
  • Har du tömning vintertid behöver vägen vara plogad och sandad ända fram till brunnen.

Om du är osäker på brunnens standard hänvisar vi dig till Karlskoga kommuns miljökontor.

Om du har andra frågor eller funderingar kan du gärna kontakta oss på telefonnummer 750 100 eller via mail info@karlskogaenergi.se.


Uppdaterad den: 14 sep 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.