Priser 2019

Avfallsinsamlingen i kommunen utförs av Renhållningsbolaget på uppdrag av Karlskoga kommun.

Prislistan gäller från 2019-01-01 och är fastställd av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun, KF §153 2018-11-13

Länk till detaljerad prislista.

Sophämtning i tätort
190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år
Inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka 2 600

Du kan dessutom utan kostnad lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning.

Prislista till och med 2018-12-31

Länk till aktuell prislista för Storfors kommun


Uppdaterad den: 29 nov 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.