Placering av avfallskärl

Från och med den 1 oktober 2016 gäller nya regler för dina avfallskärl.

Avfallskärlen ska placeras vid tomtgräns på tömningsdagen senast klockan 06.00. De ska stå med draghandtagen ut mot vägen så nära körbar väg som möjligt eller på annan anvisad plats av Renhållningsbolaget. Placering av avfallskärl får inte ske på trottoar eller cykelväg. Platsen ska hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern.

Avfallskärlet ska placeras på hård och jämn mark så att det lätt går att rulla ut vid tömning, dragvägen inom fastigheten får inte bestå av grus eller trappor. Inom fastigheten får inte heller nivåskillnader förekomma, i form av exempelvis kantstenar och trösklar, om inte nivåskillnaderna kan jämnas ut med exempelvis en fastsatt kil eller ramp.

Lutning på dragväg bör undvikas. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och får inte överstiga 1:12.

Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas vara placerade mellan tömningarna.


Uppdaterad den: 14 sep 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.