Grovsopor

Hämtning av grovsopor ingår i renhållningstaxan och hämtas efter beställning.
Brännbart grovavfall

Möbler i trä, madrasser utan fjädring och andra skrymmande föremål som är brännbara hämtas till sin normala storlek och vikt. Det får inte bestå av avfall som kan källsorteras och inte vara förpackat i säckar eller liknande.

Avfallet hämtas efter beställning till 0586-750 100. Det ska stå utställt vid tomtgräns väl synligt från gatan. senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Max 2 kolli per gång.

Hämtningen ingår i priset för avfallshämtning.

Exempel på avfall där hämtning inte ingår i avfallsabonnemanget

  • Farligt avfall
  • Vitvaror
  • Elektronikavfall
  • Bildelar
  • Byggavfall
  • Schaktmassor
  • Asbestprodukter
  • Komposterbart trädgårdsavfall

Uppdaterad den: 3 jan 2019
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.