Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn på olika avfall som innehåller, eller delvis består av, ämnen som kan orsaka stora skador om de inte återvinns på rätt sätt.

Vad räknas som farligt avfall? Jo, det är exempelvis rester av:

 • spillolja, smörjfetter
 • fotogen, kristallolja, förtunning, lacknafta, terpentin, tri (kloretylen)
 • aceton, T-sprit med flera lösningsmedel
 • kylarvätska, avfettnings- och rostborttagningsmedel med flera bilvårdsmedel
 • syror, fotokemikalier, färgborttagningsmedel, soda och andra "skarpa" rengöringsmedel
 • bekämpnings- och träskyddsmedel
 • färger, lacker, lim och spackel
 • batterier, alla typer inklusive laddningsbara
 • sprayer, även tomma sprayflaskor
 • lysrör, lågenergilampor, glödlampor
 • medicin (lämnas på apoteken)

Det är bra om du innehållsdeklarerar ditt farliga avfall. Ta också med sådant du är osäker på.

Farligt avfall lämnas vid Mosseruds avfallsanläggning. Batterier, lampor och mindre elprylar som mobiltelefoner, fjärrkontroller etc kan du även lämna i "Samlaren" som finns på ICA Maxi, ICA Köpcity, Coop Forum, Lidl och Ö&B.


Uppdaterad den: 10 maj 2016
 • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.