Avfallsplan

Alla människor producerar avfall som behöver tas omhand. Kommunen har ansvaret för att ta fram en plan för hur detta ska göras.

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål, och ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, samt mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.

Karlskoga Energi & Miljö omfattas av Karlskoga kommuns avfallsplan.
Gå direkt till Karlskoga kommuns avfallsplan
Gå direkt till Karlskoga kommuns hämtningsanvisningar

Tillämpning av Karlskoga kommuns hämtningsanvisningar

 


Uppdaterad den: 26 jan 2017
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.