Renhållning och återvinning

Plastkorg med ogräs
Människan har i alla tider producerat avfall. Från det egna hushållets slaskhög har en modern, hygienisk och miljöriktig avfallshantering utvecklats.

Idag hämtar vi brännbart hushållsavfall och matavfall hos alla boende minst varannan vecka. Det brännbara avfallet körs till kraftvärmeverket för förbränning och blir sedan till fjärrvärme. Matavfallet transporteras till vår biogasanläggning och omvandlas till fordonsgas.

Brännbara grovsopor, som exempelvis trämöbler och andra skrymmande föremål, samt icke brännbara grovsopor, som till exempel gamla spisar och badkar, hämtar vi efter beställning.

Återvinningsbart material som tidningar, glas, plåt, papp och liknande samlas in vid särskilda uppsamlingsställen. Det transporteras till andra företag som tar hand om detta på föreskrivet sätt.

Vår återvinningsanläggning vid Mosserud har utvecklats från vanlig soptipp till en modern processanläggning där vi tar hand om och sorterar allt övrigt avfall som kommer in, bland annat byggavfall, aska, spillolja, färgrester etcetera. Så mycket som möjligt ska återvinnas eller destrueras för att minimera deponeringsvolymen.


Uppdaterad den: 14 sep 2016
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.