Beställningsformulär renhållning

Här kan du beställa byte av kärlstorlek, lock-i-lock till din soptunna samt andra produkter och tjänster som rör din avfallshantering.

Jag vill byta lock på mina sopkärl
Jag vill ändra kärlstorlek till
Jag vill beställa extra hämtning (gäller endast grönt kärl)
Jag vill beställa extra slamtömning (utöver ordinarie tömning). Kostnaden läggs till ordinarie avgift.