Avfall & Återvinning

Grovavfall & Farligt avfall

Grovavfall

Vi hämtar dina grovsopor utan kostnad. Hämtning sker efter beställning.

Beställ via denna länk. 
Exempel på grovavfall är möbler i trä, madrasser utan fjädring och andra skrymmande föremål som är brännbara. Det får inte bestå av avfall som kan källsorteras och inte vara förpackat i säckar eller liknande.

Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn på olika avfall som innehåller, eller delvis består av, ämnen som kan orsaka stora skador om de inte återvinns på rätt sätt. Detta lämnar du på Mosseruds återvinningsanläggning. Exempel på farligt avfall är:

 • spillolja, smörjfetter
 • fotogen, kristallolja, förtunning, lacknafta, terpentin, tri (kloretylen)
 • aceton, T-sprit med flera lösningsmedel
 • kylarvätska, avfettnings- och rostborttagningsmedel med flera bilvårdsmedel
 • syror, fotokemikalier, färgborttagningsmedel, soda och andra "skarpa" rengöringsmedel
 • bekämpnings- och träskyddsmedel
 • färger, lacker, lim och spackel
 • batterier, alla typer inklusive laddningsbara
 • sprayer, även tomma sprayflaskor
 • lysrör, lågenergilampor, glödlampor
 • medicin (lämnas på apoteken)

Samlaren för småelektronik

Batterier, lampor och mindre elprylar som mobiltelefoner, fjärrkontroller etc kan du även lämna i "Samlaren" som finns på ICA Maxi, ICA Köpcity, Coop Forum, Lidl och Ö&B.

Hämtning av vitvaror

Den 1 januari 2019 försvinner gratistjänsten för hämtning av vitvaror. Anledningen är att vi i Sverige har ett producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller säljer en produkt också ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Du kan läsa mer om producentansvar här.