Farligt avfall & Grovavfall

Du kan lämna det allra mesta på Mosseruds återvinningsanläggning - även farligt avfall, grovavfall och vitvaror.

Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn på olika avfall som innehåller, eller delvis består av, ämnen som kan orsaka stora skador om de inte återvinns på rätt sätt. Detta lämnar du på Mosseruds återvinningsanläggning. Exempel på farligt avfall är:

 • spillolja, smörjfetter
 • fotogen, kristallolja, förtunning, lacknafta, terpentin, tri (kloretylen)
 • aceton, T-sprit med flera lösningsmedel
 • kylarvätska, avfettnings- och rostborttagningsmedel med flera bilvårdsmedel
 • syror, fotokemikalier, färgborttagningsmedel, soda och andra "skarpa" rengöringsmedel
 • bekämpnings- och träskyddsmedel
 • färger, lacker, lim och spackel
 • batterier, alla typer inklusive laddningsbara
 • sprayer, även tomma sprayflaskor
 • lysrör, lågenergilampor, glödlampor
 • medicin (lämnas på apoteken)

Samlaren för småelektronik

Batterier, lampor och mindre elprylar som mobiltelefoner, fjärrkontroller etc kan du även lämna i "Samlaren" som finns på ICA Maxi, ICA Köpcity, Coop Forum, Lidl och Ö&B.

Grovavfall

Grovavfall lämnas på Mosseruds återvinningsanläggning.

Exempel på grovavfall är möbler i trä, madrasser utan fjädring och andra skrymmande föremål som är brännbara. 

Hämtning av vitvaror

Den 1 januari 2019 försvann gratistjänsten för hämtning av vitvaror. Anledningen är att vi i Sverige har ett producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller säljer en produkt också ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Du kan läsa mer om producentansvar här.  

Du kan även lämna vitvaror på Mosseruds återvinningsanläggning