Avfall & Återvinning

Beställning & Felanmälan

Ska vi ha denna sida???

Här kan man beställa 

  • Ändra kärlstorlek
  • Beställ extra hämtning
  • Kärltvätt
  • vad finns mer

Man kan också felanmäla

  • Trasigt kärl
  • Utebliven hämtning
  • vad finns mer