Allmänna bestämmelser

Här kan du ladda ner Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2013 i pdf-format. ABVA beskriver de bestämmelser som gäller vid användandet av det allmänna va-nätet som börjar vid förbindelsepunkten cirka 0,5 m utanför tomtgräns.

Allmänna bestämmelser ABVA 2013


Senast modifierad 2014-01-13