Källsortering

Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering. Källsortering innebär att man sorterar ut det som är farligt för miljön och det som går att återanvända, återvinna eller kompostera.

Läs mer om källsortering i Karlskoga på sidorna nedan.
  


Senast modifierad 2008-08-21