Så här ser vi på sponsring

För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av Karlskoga. Det gör vi bland annat genom sponsring.

Vår sponsring ska bidra till hållbara aktiviteter, skapa positiv energi och mötesplatser för Karlskogaborna. Den ska stärka vårt varumärke och vår relation med kunder och medarbetare.

Vi vill sprida vårt engagemang inom olika områden, såsom idrott, kultur och evenemang.

Vi skiljer på sponsring, samarbete och stöd.

Hållbar sponsring

Karlskoga Energi & Miljö vill bidra till en hållbar framtid för kommande generationer och det ska genomsyras i vårt sponsringsarbete. Det innebär att vi ger stöd till föreningar och organisationer som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid. 

Vi tar beslut bland annat utifrån hur föreningen/organisationen arbetar med följande frågor:

 • minskad miljöpåverkan
 • jämställdhet
 • integration
 • mobbning, diskriminering och kränkande särbehandling

Eftersom vi har en begränsad budget gör vi alltid ett urval av inkomna ansökningar. Det betyder att alla sökande tyvärr inte kan få sponsring även om de uppfyller kriterierna.

Sponsringen ska omfatta ett konkret innehåll och regleras i ett skrivet avtal.

Mer om sponsring

Föreningar och organisationer är välkomna att ansöka årsvis. Sponsringen ska ske på affärsmässiga grunder med tydligt definierade motprestationer som bidrar till att stärka Karlskoga Energi & Miljös varumärke. Den ska ge värden till båda parter.

Sponsringen ska:

 • stödja föreningar och organisationer i Karlskoga med omnejd.
 • stämma överens med vårt brand statement: ”På hållbar väg. Tillsammans.”
 • vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi tackar nej till:

 • enskilda personer.
 • föreningars enskilda lag.
 • föreningar och organisationer med religiös och politisk inriktning.
 • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skadliga för miljön.

Samarbeten

Ett samarbete innebär ett mer omfattande åtagande än sponsring. Det kan vara ett långsiktigt projekt inom områdena social eller ekologisk hållbarhet, eller ett tillfälligt samarbete med en arrangör av ett evenemang i Karlskoga.

Stöd

Stöd ges till samhällsnyttiga verksamheter, välgörenhetsorganisationer och liknande utan krav på större motprestation.

Ansökan

Alla ansökningar görs via ett digitalt formulär på vår hemsida.

Sista ansökningsdag för sponsring under 2019 är fredagen den 30 november 2018.

Har du frågor? Maila till sponsring@karlskogaenergi.se.

Besked

Vi meddelar alla ansökande via mail under december månad.

Välkommen med er ansökan!


Uppdaterad den: 15 okt 2018
 • Dela