Stort dammsäkerhetsprojekt snart klart

De dammsäkerhetshöjande åtgärder som har genomförts i Nykroppa avslutas under oktober månad.

I november 2015 startades arbetet med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Skärjen och Herrhult i Nykroppa och nu är arbetet i det närmaste klart.

Arbetet omfattar en ny dammanläggning i Skärjen nedströms den gamla. I Herrhult har en avstängningslucka byggts och dessutom nya tappningsmöjligheter.  Slutligen har ett nytt tömningsutskov byggts på kanalen nedan Herrhult. Vattnet från Skärjen rinner via Nykroppa kraftverk, Storfors kraftverk och Lillfors kraftverk vidare ned i Timsälven.

Under oktober månad avslutas arbetet genom att säkra anläggningen för tredje man med räcken, staket etc.


Uppdaterad den: 22 sep 2017
  • Dela