Nya tankstationen för biogas i full drift

Sedan månadsskiftet går det att tanka biogas på den nya tankstationen i Rosendal.

Under de första veckorna i november har intrimning gjorts, och nu är stationen i full drift.

Sedan tidigare finns en tankstation vid Mosserud, intill biogasanläggningen. För att öka tillgängligheten togs 2016 ett beslut om en ny, mer centralt placerad tankstation. I september 2017 togs det första spadtaget intill E18 i Rosendal.

Ägare till stationen är Biogasbolaget i Mellansverige AB, som delägs av Karlskoga Energi & Miljö. Tankstationen är en sametablering med Qstar, som är lokaliserade på samma tomt. Gasen kommer från biogasanläggningen i Karlskoga, där matavfall, gödsel och gräs tas omhand och rötas.


Uppdaterad den: 23 nov 2017
  • Dela