Nya hämtningsanvisningar från den 1 oktober 2016

De nya hämtningsanvisningarna innebär vissa förändringar när det gäller avfalls- och slamhantering.

Karlskoga kommun har beslutat om en ny avfallsplan med tillhörande hämtningsanvisningar. Renhållningsbolaget utför tjänster som omfattas av detta och den 1 oktober träder de de nya reglerna i kraft.

De nya hämtningsanvisningarna skapar förutsättningar för en effektivare hantering vilket ger möjlighet att fortsätta hålla låga priser. De följer också Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande arbetsmiljön för våra avfallshämtare.

Du som är berörd av detta får ett brev under vecka 37 som berättar om de viktigaste förändringarna. Vill du veta mer om framtagandet av avfallsplanen och den politiska gången så kan du kontakta Karlskoga kommun som är ansvariga för beslutet. Har du funderingar kring hur det praktiskt påverkar dig så har vi sammanställt ett dokument med frågor och svar som vi hoppas ska hjälpa dig att hitta de svar du söker. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0586-750 100 eller mail info@karlskogaenergi.se.

Här kan du läsa frågor och svar kring de nya hämtningsanvisningarna.


Uppdaterad den: 14 sep 2016
  • Dela