Information om gårdagens översvämning

Karlskoga drabbades under helgen av kraftig nederbörd vilket orsakade översvämningar av både källare och vägar.

Under natten och morgonen i går söndag drabbades Karlskoga av kraftig nederbörd vilket orsakade flertalet översvämningar av både källare och vägar. Vi hade personal på plats som tillsammans med räddningstjänsten jobbade hela dagen med att försöka få undan vattnet.

Under söndagen har regnmängder på mellan 83-164 mm uppmätts runt om i Karlskoga och ett 50-tal fastigheter har drabbats av källaröversvämningar.

En stor utredning pågår för att få bukt med problematiken kring de ökade regnmängderna som kommer.

Ledningarna är byggda för att klara ett tio-års regn och det motsvarar ungefär 60 mm under 1 dygn eller 15 mm under 1 timme, i går var det mer regn som kom.

Det blir fler och fler extremregn som våra ledningssystem inte klarar att ta emot. I stället för att bara bygga större ledningar tittar vi på lösningar för att ta hand om vattnet lokalt där de kommer.

Vi  har stor förståelse för att kunder som drabbats av översvämningar vid flertalet tillfällen är upprörda och säkerligen tycker att vi arbetar för långsamt men det här är inget lätt problem att lösa. Vi har ett område kring Löten och Karlberg som nu fått sina källare översvämmade för tredje året i rad.

I Löten och Karlberg har en omfattande utredning gjorts angående ledningarnas kapacitet och en ytavrinningsstudie och en analys av översvämningsproblematiken pågår och vi inväntar inom kort förslag till förbättringsåtgärder baserat på detta. Dessa kommer att genomföras under hösten.

Har du drabbats av översvämning ber vi er anmäla detta till oss på en blankett som finns på vår hemsida http://www.karlskogaenergi.se/va/oversvamning/ . Där hittar du också en informationsbroschyr om källaröversvämningar.

Anmäl också dina eventuella skador till ditt försäkringsbolag.


Uppdaterad den: 7 aug 2017
  • Dela