Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommuner.

Renhållningsbolaget är samägt med Storfors kommun.

Avfallshämtningen sker i egen regi. Vi samlar in avfall hos privatpersoner, företag och övriga verksamheter och kör sedan allt hushållsavfall till kraftvärmeverket för förbränning och matavfall till biogasanläggningen för biogasproduktion.

Företagsuppgifter

Plusgiro 73 82 29-4
Bankgiro 892-2924
VAT-nr SE556991135601
IBAN SE05 9500 0099 6042 0738 2294
SWIFT/BIC NDEASESS
Organisationsnummer 556991-1356
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.renhall@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela