Karlskoga Vattenkraft AB

Vi producerar el från 24 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven.

Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla, den är ren och smutsar inte ner varken luft eller vatten. Naturen fyller på magasinen så att den kan användas om och om igen utan att förbrukas.

Bolaget har 13 anställa och omsätter cirka 37 miljoner kronor per år.

Företagsuppgifter

Plusgiro 62 24 36-4
Bankgiro 824-5631
VAT-nr SE556828038101
IBAN SE45 9500 0099 6042 0622 4364
SWIFT/BIC NDEASESS
EORI-nr SE5568280381
Organisationsnummer 556828-0381
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.vattenkraft@karlskogaenergi.se
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Karlskoga Skrantahöjdsvägen 38
Besöksadress Hällefors Svedbergsvägen 6 B

Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela