Karlskoga Stadsnät AB

Vi erbjuder ett helt öppet stadsnät med stor valfrihet, ett brett tjänsteutbud och otroligt hög hastighet.

Riktigt bredband i Karlskoga

Karlskoga Stadsnät erbjuder ett lokalt bredbandsnät av optisk fiber. Överföringshastigheten är så gott som obegränsad. Detta garanterar att Karlskogas stadsnät är anpassat för den framtida tekniska utvecklingen. Du kan ringa, surfa och se på TV via stadsnätet.

Fiber - framtidssäkert och flexibelt

Vi vill vara väl förberedda för de krav som framtiden ställer på kommunikation. Därför har vi byggt stadsnätet med den absolut bästa tekniken som finns tillgänglig - fibern. Fibern - i motsats till telenätets koppartrådar - är gjorda för digital information. En enda fiber klarar av att överföra upp emot 60 miljarder bitar (60 gigabit) per sekund. Motsvarande överföring över telenätet kräver en miljon modem.

Det öppna stadsnätet

Är du tvingad att köpa mjölk från en enda butik? Nej, vi trodde inte det heller. Givetvis vill man handla i den butik som har färsk mjölk till lågt pris. Samma tanke finns bakom stadsnätet. Du som slutkund ska själv kunna välja vilken leverantör du vill köpa tjänster av, vilket i sin tur garanterar att du kan köpa riktigt prisvärda tjänster med hög kvalitet. Ett öppet nät är en självklarhet som vi är ensamma om att kunna erbjuda i Karlskoga.

Företagsuppgifter

Plusgiro 23 58 80-2
Bankgiro 5584-4526
VAT-nr SE556562034001
IBAN SE98 9500 0099 6034 0235 8802
SWIFT/BIC NDEASESS
Mailadress leverantörsfaktura (pdf) faktura.stadsnat@karlskogaenergi.se
Organisationsnummer 556562-0340
Faktureringsadress Box 42, 691 21 Karlskoga
Besöksadress Skrantahöjdsvägen 38

Uppdaterad den: 12 maj 2016
  • Dela