Om biogasbolaget

Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen och har tack vare lokal produktion och det breda utbudet av råvaror många fördelar.

Användningen av fordonsgas i Sverige har ökat starkt de senaste åren och förväntas ha en fortsatt god tillväxt. Behovet av fordonsgas i regionen är stort och det finns ett behov av ökad utbyggnad av både produktion och tankstationer.


Uppdaterad den: 18 dec 2015