Priser

I Karlskoga har vi låga avgifter för renhållningstjänsten där många delar ingår och vi håller en hög servicenivå.

Vi hämtar ditt hushållsavfall och matavfall varannan vecka. Skrymmande grovavfall som är brännbart samt vitvaror hämtar vi efter beställning.

Nedanstående priser gäller från 2014-07-01. Länk till detaljerad prislista.

Prislistan är reviderad 2016-10-01 då avgift för dragväg försvinner enligt beslut om nya hämtningsanvisningar i Karlskoga kommun, SBN §5 2016-06-14.

Prislista från 2014-07-01, reviderad 2016-10-01, gäller tills vidare även under 2018.

Sophämtning i tätort
190 L grönt + 140 L brunt kärl
Avgift kr/år
Inkl moms
Hämtning en gång varannan vecka 2 385

Du kan dessutom utan kostnad lämna ditt sorterade grovavfall på Mosseruds återvinningsanläggning.


Uppdaterad den: 7 mar 2018
  • Dela

Mosseruds återvinningsanläggning

På Mosseruds återvinningsanläggning tar vi emot det mesta och som privatperson har du möjlighet att lämna ditt grovavfall gratis. Här hittar du öppettider och annan information.

Läs mer om Mosseruds återvinningsanläggning

Kontakta oss

Välkommen till oss på Karlskoga Energi & Miljö! Vi vill att det ska vara enkelt för dig att nå oss. Du kan besöka vår kundservice eller kontakta oss på olika sätt.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.