Renhållning och återvinning

Människan har i alla tider producerat avfall. Från det egna hushållets slaskhög har en modern, hygienisk och miljöriktig avfallshantering utvecklats.

Idag hämtar vi brännbart hushållsavfall, matavfall och brännbara grovsopor hos alla boende minst varannan vecka. Det brännbara avfallet körs till kraftvärmeverket för förbränning och blir sedan till fjärrvärme. Matavfallet transporteras till vår biogasanläggning och omvandlas till fordonsgas.

Icke brännbara grovsopor, som till exempel gamla spisar och badkar, hämtar vi efter beställning.

Återvinningsbart material som tidningar, glas, plåt, papp och liknande samlas in vid särskilda uppsamlingsställen. Det transporteras till andra företag som tar hand om detta på föreskrivet sätt.

Vår återvinningsanläggning vid Mosserud har utvecklats från vanlig soptipp till en modern processanläggning där vi tar hand om och sorterar allt övrigt avfall som kommer in, bland annat byggavfall, aska, spillolja, färgrester etcetera. Så mycket som möjligt ska återvinnas eller destrueras för att minimera deponeringsvolymen.Källsortering
Sopor håller på att dränka vår jord. Mycket av det avfall som idag slängs på soptippen skulle kunna återvinnas och användas igen genom källsortering.
Läs mer

Mosserud
Här hittar du öppettider och annan information om Mosseruds återvinningsanläggning. Välkommen till oss!
Läs mer